Prijímanie detí 2024/2025

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutočnív termíne od 2. mája 2024 do 10. mája 2024 v čase od 9:00 do 16:00. Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu Oznámenie o zápise …

Prijímanie detí 2024/2025 Čítajte viac »