Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Vážení rodičia, v súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany pravádzkovateľa Vám ako zákonným zástupcom dieťaťa týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.