Nezaradené

Termíny na odovzdanie žiadostí

Termíny na odovzdanie vyplnenej a podpísanej žiadosti do materksej školy spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast bude možné doručiť do našej materskej školy 19.5 a 20.5.2021 medzi 11:00 až 15:00 hod., prípadne po telefonickom dohovore v inom termíne. Ďakujeme.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2021/2022

Online žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: https://www.ziadostms2021.sk/ Rodič po vyplnení formulára (žiadosti) dostane do svojej emailovej schránky potvrdzujúci email s pdf žiadosťou, ktorú si môže vytlačiť a dať potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast. Ak chce rodič podať žiadostí viac, na viaceré MŠ, musí vyplniť viackrát online formulár a každú žiadosť potvrdiť lekárom. Postup pri podávaní …

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2021/2022 Čítajte viac »

Dôležitá informácia k nástupu detí do škôl

Krízový štáb mestskej časti Karlova Ves zvolaný na dnes ráno po dôkladnom zvážení dostupných informácií rozhodol, že materské a základné školy sa pre prezenčné vyučovanie začnú otvárať v prípade, ak sa epidemiologická situácia medzitým nezhorší, dňa 8. marca 2021, teda po jarných prázdninách. Krízový štáb rozhodol po posúdení údajov o súčasnej epidemiologickej situácii a z dôvodu ochrany pedagogických a nepedagogických …

Dôležitá informácia k nástupu detí do škôl Čítajte viac »