Nezaradené

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

Od 1. januára 2021 prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o materskej škole“). Prijímanie detí na …

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023 Čítajte viac »

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2022/2023

Termín na prijímanie žiadosti je od 2.5.2022 do 13.5.2022 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môže zákonný zástupca stiahnuť na web stránke materskej školy, zriaďovateľa alebo prevziať v materskej škole. Žiadosť je potrebné  čitateľne vyplniť, dať potvrdiť lekárovi pre deti a dorast, kde lekár potvrdí spôsobilosť dieťaťa navštevovať materskú školu a uvedie údaje o povinnom …

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2022/2023 Čítajte viac »