Aktuálne informácie po celoplošnom testovaní

Usmernenie Ministerstva školstva SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania: usmernenie-po-1.11.2020-po-celoplošnom-testovaní Podmienky vstupu do objektu/areálu: podmienky-vstupu-do-objektu Každý, kto nastúpi do MŠ po 1.11. 2020, vypisuje vyhlásenie zákonného zástupcu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti: Vyhlásenie-ZZ-po-celoplošnom-testovaní