admin

Termíny na odovzdanie žiadostí

Termíny na odovzdanie vyplnenej a podpísanej žiadosti do materksej školy spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast bude možné doručiť do našej materskej školy 19.5 a 20.5.2021 medzi 11:00 až 15:00 hod., prípadne po telefonickom dohovore v inom termíne. Ďakujeme.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2021/2022

Online žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: https://www.ziadostms2021.sk/ Rodič po vyplnení formulára (žiadosti) dostane do svojej emailovej schránky potvrdzujúci email s pdf žiadosťou, ktorú si môže vytlačiť a dať potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast. Ak chce rodič podať žiadostí viac, na viaceré MŠ, musí vyplniť viackrát online formulár a každú žiadosť potvrdiť lekárom. Postup pri podávaní …

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2021/2022 Čítajte viac »

Prevádzka MŠ od 23.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás oboznámili s najnovšími informáciami ohľadom prevádzky v materských školách od pondelka, resp. utorka 23.3.2021. V pondelok 22.3.2021 budú naďalej v prevádzke 4 „zberné“ materské školy v režime ako doposiaľ. V utorok 23.3.2021 sa otvoria všetky materské školy, okrem MŠ Kolískova z dôvodu rekonštrukcie. Deťom však bude ponúknutá náhradná materská škola na najbližšie …

Prevádzka MŠ od 23.3.2021 Čítajte viac »

Otváranie materských škôl

Materské školy otvorí Karlova Ves rovnako pre deti rodičov zo záchranných zložiek a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od pondelka 8. marca sa otvoria materské školy na uliciach Adámiho 11, Ľudovíta Fullu 12, Majerníkova 11 a Pod Rovnicami 1. V každej triede bude max. 12 detí. Viac informácií poskytnú rodičom riaditeľky kmeňových materských …

Otváranie materských škôl Čítajte viac »

Prieskum – otvorenie škôlok

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády má od pondelka 8.3.2021 prebiehať prezenčné vyučovanie v materských školách pre deti zamestnancov, ktorí musia vykonávať svoju prácu na pracovisku. Aby sme mohli vyhodnotiť Váš záujem a pripraviť organizáciu materskej školy, prosíme Vás o informáciu, či Vaše dieťa nastúpi v pondelok do škôlky. …

Prieskum – otvorenie škôlok Čítajte viac »

Dôležitá informácia k nástupu detí do škôl

Krízový štáb mestskej časti Karlova Ves zvolaný na dnes ráno po dôkladnom zvážení dostupných informácií rozhodol, že materské a základné školy sa pre prezenčné vyučovanie začnú otvárať v prípade, ak sa epidemiologická situácia medzitým nezhorší, dňa 8. marca 2021, teda po jarných prázdninách. Krízový štáb rozhodol po posúdení údajov o súčasnej epidemiologickej situácii a z dôvodu ochrany pedagogických a nepedagogických …

Dôležitá informácia k nástupu detí do škôl Čítajte viac »

Školy a škôlky zostávajú do 14. februára zatvorené

Pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní. O možnosti ich otvorenia od 15. februára rozhodne Karlova Ves v stredu 10.2. po rokovaní pandemickej komisie, krízového štábu kraja a mestskej časti. Materské školy a školské kluby detí zostávajú otvorené pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, v pôvodnom režime.