O škôlke

Našim cieľom je nielen vzdelávanie detí a príprava na vstup do školy, ale predovšetkým sa snažíme, aby sa deťom v materskej škole páčilo, aby sa tu cítili spokojne a bezpečne.

Plnením školského vzdelávacieho programu podporujeme celostný rozvoj dieťaťa, aktivizujeme a motivujeme rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a stability, v každodenných aktivitách rozvíjame tvorivosť a predstavy, pomáhame deťom formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.

Tento program dopĺňame rôznymi aktivitami – mesačne divadelné predstavenia, aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy, krúžkové činnosti pre staršie deti, týždeň detskej radosti – MDD, karneval, plavecký výcvik, besedy s policajtom, lekárom, Mikuláš v MŠ, Deň matiek, rozlúčka s predškolákmi a pod.

Triedy v škôlke

Rozdelenie podľa zvieratiek

Lienky

Žabky

Kuriatka

Mackovia

Kontaktujte nás


02/70711590

ms.podrovnicami@gmail.com

Podporte nás!


Rodičia a priatelia MŠ Pod Rovnicami – občianske združenie

Podporte naše občianske združenie na podporu MŠ Pod Rovnicami.

OZ bolo založené za účelom revitalizácie školského dvora. Zo získaných peňazí sa doteraz podarilo vybudovať detské viacúčelové ihrisko – zostava, detské futbalové ihrisko.

Občianske združenie:

Názov: Rodičia a priatelia MŠ Pod Rovnicami – občianske združenie

Adresa sídla: Pod Rovnicami 1, 841 04 Bratislava

Právna forma: 701 Združenie

IČO: 42181518

Číslo účtu: 20317785/6500

Tlačivo na stiahnutie

Tlačivo na stiahnutie