O škôlke

Miesto pre všetky dobré deti

Našim cieľom je nielen vzdelávanie detí a príprava na vstup do školy, ale predovšetkým sa snažíme, aby sa deťom v materskej škole páčilo, aby sa tu cítili spokojne a bezpečne.

Plnením školského vzdelávacieho programu podporujeme celostný rozvoj dieťaťa, aktivizujeme a motivujeme rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a stability, v každodenných aktivitách rozvíjame tvorivosť a predstavy, pomáhame deťom formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.

Tento program dopĺňame rôznymi aktivitami – mesačne divadelné predstavenia, aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy, krúžkové činnosti pre staršie deti, týždeň detskej radosti – MDD, karneval, plavecký výcvik, besedy s policajtom, lekárom, Mikuláš v MŠ, Deň matiek, rozlúčka s predškolákmi a pod.

Základné informácie

Adresa:

Materská škola Pod Rovnicami 1,

841 04 Bratislava

Telefón:

02/70711590

E-mail:

ms.podrovnicami@karlovaves.sk

Webstránka:

www.mspodrovnicami.sk

Zriaďovateľ:

MČ Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8,

842 62 Bratislava

Prevádzka:

7:00 – 17:00

Kde nás nájdete

Triedy

Kuriatka

5 – 6 ročné deti

Kontakt: 0904 283 661

Mackovia

Najmenšie detičky, ktoré prvý krát navštevujú škôlku.

Kontakt: 0903 190 862

Žabky

Stredná veková skupina

Kontakt: 0904 283 617

Lienky

4 – 6 ročné deti

Kontakt: 0904 283 668

Zelený certifikát

Naša škôlka získala za rok 2019 zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie, vďaka zberu použitého elektroodpadu a použitých prenosných batérií.