Deň otvorených dverí

Vážení rodičia,

Deň otvorených dverí v MŠ bude dňa 2.5.2024 od 10,00  do 11,00hod. v triede Žabky.