Informácie pre rodičov

1. júna 2020

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva o obnovení vyučovania v školách Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke informuje rodičov, že ak dieťa v júni nenastúpi do školy alebo škôlky a rodič s ním ostane doma, nestratí automaticky nárok na pandemické ošetrovné, avšak musí na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené nové čestné prehlásenie. Minister zároveň ukladá riaditeľom poslať Okresnému úradu zoznam detí, ktoré do škôl a škôlok nastúpili a ten zoznam pošle Sociálnej poisťovni. Formulár čestného prehlásenia ako aj viac informácií nájdete na stránke Sociálnej poisťovne tu.