Informácie pre rodičov

Prieskum záujmu o návštevu materskej školy od 1. júna 2020

Z dôvodu prípravy a zabezpečenia "otvorenia" materskej školy žiadame rodičov o vyplnenie a zaslanie dotazníka na e-mailovú adresu školy (ms.podrovnicami@gmail.com) do piatku 22.5.2020.

Dotazník - prieskum záujmu o návštevu MŠ

Pri nástupe dieťaťa zákonný zástupca odovzdá vyhlásenie.

Vyhlásenie