Covid-19

Prevádzka MŠ od 23.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás oboznámili s najnovšími informáciami ohľadom prevádzky v materských školách od pondelka, resp. utorka 23.3.2021. V pondelok 22.3.2021 budú naďalej v prevádzke 4 „zberné“ materské školy v režime ako doposiaľ. V utorok 23.3.2021 sa otvoria všetky materské školy, okrem MŠ Kolískova z dôvodu rekonštrukcie. Deťom však bude ponúknutá náhradná materská škola na najbližšie …

Prevádzka MŠ od 23.3.2021 Čítajte viac »

Otváranie materských škôl

Materské školy otvorí Karlova Ves rovnako pre deti rodičov zo záchranných zložiek a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od pondelka 8. marca sa otvoria materské školy na uliciach Adámiho 11, Ľudovíta Fullu 12, Majerníkova 11 a Pod Rovnicami 1. V každej triede bude max. 12 detí. Viac informácií poskytnú rodičom riaditeľky kmeňových materských …

Otváranie materských škôl Čítajte viac »

Prieskum – otvorenie škôlok

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády má od pondelka 8.3.2021 prebiehať prezenčné vyučovanie v materských školách pre deti zamestnancov, ktorí musia vykonávať svoju prácu na pracovisku. Aby sme mohli vyhodnotiť Váš záujem a pripraviť organizáciu materskej školy, prosíme Vás o informáciu, či Vaše dieťa nastúpi v pondelok do škôlky. …

Prieskum – otvorenie škôlok Čítajte viac »

Školy a škôlky zostávajú do 14. februára zatvorené

Pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní. O možnosti ich otvorenia od 15. februára rozhodne Karlova Ves v stredu 10.2. po rokovaní pandemickej komisie, krízového štábu kraja a mestskej časti. Materské školy a školské kluby detí zostávajú otvorené pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, v pôvodnom režime.

Prevádzka MŠ od 8.2.2021

Vážení rodičia, s riaditeľmi našich škôl a škôlok už od utorka intenzívne konzultujeme naše možnosti ako otvoriť školské zariadenia. Uznesenie vlády a rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania boli zverejnené až dnes v sobotu ráno. Zároveň máme vedomosť o vyjadrení regionálneho hygienika Bratislavy, že v súčasnej epidemiologickej situácii neodporúča otváranie škôl a škôlok. Vzhľadom na takto neskoré vydanie rozhodnutí a manuálov, žiaľ, …

Prevádzka MŠ od 8.2.2021 Čítajte viac »

Prevádzka MŠ od 11.01.2021

Vážení rodičia, od 11.1.2011 sa mestská časť ako zriaďovateľ rozhodla obnoviť prevádzku v dvoch MŠ a vytvoriť malé a stabilné kolektívy detí (pre rodičov ktorí uviedli, že pracujú v kritickej infraštruktúre). Deti rodičov z kritickej infraštruktúri z MŠ Pod Rovnicami 1. je určená MŠ Ľudovíta Fullu 12. Naša materská škola je zatvorená. O ďalšom postupe …

Prevádzka MŠ od 11.01.2021 Čítajte viac »

Prerušenie prevádzky materskej školy

Na základe odporúčania v rozhodnutí ministerstva školstva zo dňa 11. decembra 2020 sa prerušuje prevádzka v materských školách od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Prerušenie prevádzky materské školy od 21.12.pdf

Aktuálne informácie po celoplošnom testovaní

Usmernenie Ministerstva školstva SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania: usmernenie-po-1.11.2020-po-celoplošnom-testovaní Podmienky vstupu do objektu/areálu: podmienky-vstupu-do-objektu Každý, kto nastúpi do MŠ po 1.11. 2020, vypisuje vyhlásenie zákonného zástupcu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti: Vyhlásenie-ZZ-po-celoplošnom-testovaní