Prijímanie detí

Osobné preberanie potvrdených žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v dňoch:

3.5.2023 od 11:00 do 15:00

4.5.2023 od 11:00 do 16:00

11.5.2023 od 10:30 do 14:00

12.5.2023 od 10:30 do 14:00

Pre overenie údajov je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Žiadosť musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.