Termíny na odovzdanie žiadostí

Termíny na odovzdanie vyplnenej a podpísanej žiadosti do materksej školy spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast bude možné doručiť do našej materskej školy 19.5 a 20.5.2021 medzi 11:00 až 15:00 hod., prípadne po telefonickom dohovore v inom termíne.

Ďakujeme.