Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2021/2022

Online žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

https://www.ziadostms2021.sk/

Rodič po vyplnení formulára (žiadosti) dostane do svojej emailovej schránky potvrdzujúci email s pdf žiadosťou, ktorú si môže vytlačiť a dať potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Ak chce rodič podať žiadostí viac, na viaceré MŠ, musí vyplniť viackrát online formulár a každú žiadosť potvrdiť lekárom.