Prevádzka MŠ od 23.3.2021

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme Vás oboznámili s najnovšími informáciami ohľadom prevádzky v materských školách od pondelka, resp. utorka 23.3.2021.

V pondelok 22.3.2021 budú naďalej v prevádzke 4 „zberné“ materské školy v režime ako doposiaľ.

V utorok 23.3.2021 sa otvoria všetky materské školy, okrem MŠ Kolískova z dôvodu rekonštrukcie. Deťom však bude ponúknutá náhradná materská škola na najbližšie dva týždne. Rodičov oslovíme spolu s pani riaditeľkou zvlášť.

Okrem detí rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí musia vykonávať prácu prezenčne, chceme rozšíriť možnosť prihlásiť aj deti predškolákov.

Čo to pre Vás znamená od utorka 23.3.2021?

Deti, ktoré chodili doteraz do MŠ, či už zbernej, alebo kmeňovej, budú od utorka pokračovať vo svojej kmeňovej MŠ. Predškoláci, ktorí doteraz nechodili do MŠ, budú od utorka (ak ich nahlásite), chodiť do svojej kmeňovej MŠ.

Rodičov  „predškolákov“ by sme radi oslovili s anketovou otázkou, či majú záujem, aby ich dieťa navštevovalo materskú školu. Zároveň ostáva zachovaná podmienka, že aspoň 1 zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti, musí predložiť čestné prehlásenie a certifikát k nahliadnutiu o negatívnom teste na Covid-19. (v 2 materských školách prebehla tento týždeň kontrola z RÚVZ).

Prosíme, aby na anketu odpovedali rodičia predškolákov do dnes do 14:00 hod na email: mspodrovnicami@gmail.com

Moje dieťa bude navštevovať materskú školu od utorka 23.3.2021: ÁNO/NIE

V spolupráci s riaditeľkami a zamestnancami škôlok sa snažíme zabezpečiť prevádzku materských škôl ako najlepšie vieme, avšak v prípade, že u zamestnancov vznikne nárok na PN z titulu pozitivity na Covid-19 a následná karanténa, môže dôjsť k čiastočnému alebo úplnému prerušeniu prevádzky materských škôl.

S úctou,

Vaša mestská časť