Prieskum – otvorenie škôlok

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády má od pondelka 8.3.2021 prebiehať prezenčné vyučovanie v materských školách pre deti zamestnancov, ktorí musia vykonávať svoju prácu na pracovisku.

Aby sme mohli vyhodnotiť Váš záujem a pripraviť organizáciu materskej školy, prosíme Vás o informáciu, či Vaše dieťa nastúpi v pondelok do škôlky. Podmienkou je, že obaja rodičia nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, čo potvrdia čestným prehlásením.

Naďalej ostáva zachovaná aj podmienka, že negatívny test na Covid-19 musí mať aspoň jeden rodič dieťaťa.

Na otázku, prosím, odpovedajte do štvrtka 4.3.2021 do 11.00 hod.

Ďakujeme.