Prevádzka MŠ od 8.2.2021

Vážení rodičia,

s riaditeľmi našich škôl a škôlok už od utorka intenzívne konzultujeme naše možnosti ako otvoriť školské zariadenia.

Uznesenie vlády a rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania boli zverejnené až dnes v sobotu ráno.

Zároveň máme vedomosť o vyjadrení regionálneho hygienika Bratislavy, že v súčasnej epidemiologickej situácii neodporúča otváranie škôl a škôlok.

Vzhľadom na takto neskoré vydanie rozhodnutí a manuálov, žiaľ, nie je ešte možné otvoriť v pondelok ani utorok naše školy. Potrebujeme čas na pretestovanie zamestnancov, dezinfekciu priestorov, nákup ochranných pomôcok a celkovo na prípravu tak, aby sa vaše deti mohli vrátiť do bezpečného prostredia.

Sledujeme priebežne všetky dostupné informácie, snažíme sa získať oficiálne vyjadrenia a rozhodnutia príslušných orgánov, komunikujeme veľmi intenzívne s ostatnými mestskými časťami a pánom primátorom, a mali by sme si byť istí, že otvoriť školy a škôlky je v tejto epidemiologickej situácii zodpovedné.

Prosíme vás o trpezlivosť, budeme vás informovať ihneď ako padne konečné rozhodnutie a určíme termín otvorenia.Vaša mestská časť