Prevádzka MŠ od 11.01.2021

Vážení rodičia,

od 11.1.2011 sa mestská časť ako zriaďovateľ rozhodla obnoviť prevádzku v dvoch MŠ a vytvoriť malé a stabilné kolektívy detí (pre rodičov ktorí uviedli, že pracujú v kritickej infraštruktúre).

Deti rodičov z kritickej infraštruktúri z MŠ Pod Rovnicami 1. je určená MŠ Ľudovíta Fullu 12.

Naša materská škola je zatvorená.

O ďalšom postupe obnovenia prevádzky materských škôl Vás budeme informovať na webe a e-malom.