Prerušenie prevádzky materskej školy

Na základe odporúčania v rozhodnutí ministerstva školstva zo dňa 11. decembra 2020 sa prerušuje prevádzka v materských školách

od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.